Na een lange natte winter moet er nu nog veel gedaan worden op het land, werkzaamheden die normaal al eerder in het jaar worden uitgevoerd. Het broedseizoen van de veel vogels is al begonnen, dus dit vraagt om extra alertheid in het land!

Grasland:
Moet u nog werkzaamheden uitvoeren op het land, zoals bijvoorbeeld sleepslang bemesting? Raadpleeg en informeer tijdig de vrijwilliger die op uw percelen loopt. Heeft u geen vrijwilliger lopen? Inspecteer zelf van tevoren het perceel. Is er activiteit van vogels of twijfelt u of er activiteit is? Neem dan contact op met Jorian of Isabel, dan kunnen we de juiste stappen nemen om de nesten te beschermen.

Bouwland:
Moet u nog ploegen, zaaien, bemesten of een ander grondbewerking uitvoeren? Heeft u contact met een vrijwilliger die op uw percelen loopt? Raadpleeg en informeer tijdig deze vrijwilliger. Heeft u geen vrijwilliger lopen? Inspecteer dan zelf van tevoren het perceel. Is er activiteit van vogels of twijfelt u of er activiteit is? Neem dan contact op met Jorian of Isabel, dan kunnen we de juiste stappen nemen om de nesten te beschermen.
Op ons kantoor in Garmerwolde ligt allerlei materiaal om de nesten te beschermen, denk aan nestschalen, mandjes en stokken. Mocht u deze willen gebruiken dan kunt u ze komen halen (let op, bel van tevoren, zodat u niet voor een dichte deur staat). In overleg kunnen wij ze ook langsbrengen.

Wij hopen dat u allen extra let op de kwetsbare broedvogels, elk nest telt! Wij helpen u graag mee!
Aanmelden nieuwsbrief