In de ambitie om het Waddengebied plasticvrij te maken kondigt Wad van Waarde de uitbreiding aan van een gezamenlijke vlasteelt in Friesland en Groningen. Sinds de start in 2021, waarbij begonnen is met 2 hectare vlas op 4 percelen in gemeente Noardeast Fryslân, is er geleerd en verbeterd. In 2022 ging het om 6 hectare vlas en in 2023 werd dit uitgebreid naar 11 hectare. Nu is er sprake van een grote plus naar 65 hectare met een uitbreiding naar gemeente Waadhoeke, gemeente Het Hogeland en gemeente Oldambt.

Telen van vlas levert bijdrage maatschappelijke opgaven
Deze opschaling komt tot stand door een nauwe samenwerking tussen het project Wad van Waarde, de betrokken vlasproducent Van de Bilt Zaden en Vlas, Boerennatuur Midden Groningen en ondersteuning vanuit de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Groningen, Friesland, Drenthe.
De Regio Deal NIL ziet het telen van vezelvlas als een mooie aanvulling op het bouwplan in het akkerbouwgebied van Noord-Nederland. Met het telen van vlas wordt  op een positieve manier gewerkt aan de maatschappelijke opgaven rondom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest en biodiversiteit.

Balans op het land
Het telen van vlas biedt meerdere voordelen: het is een grondverbeteraar, een natuurlijke manier om de biodiversiteit te verhogen, er is nauwelijks gewasbescherming nodig, het neemt CO2 op en legt dit langjarig vast in de plant. Sinds de jaren ‘70 is de vlasindustrie en daarbij behorende kennis en specifieke machines, in Noord-Nederland volledig verdwenen door de opkomst van het goedkopere katoen en synthetisch textiel. Eileen Blackmore, initiatiefnemer van Wad van Waarde, ziet veel kansen om het vlas weer terug te brengen in het gebied vanwege de steeds groter wordende vraag naar natuurlijke en herbruikbare grondstoffen. Al is het een hele uitdaging. Eileen Blackmore: “Het is een grote kans voor de steeds groter wordende vraag en tegelijk is het goed voor de balans op het land. We moeten het land verdelen voor het telen van voedsel, diervoeder, product en bouw, wonen en natuur. Het verbouwen van vlas past daar goed bij.” 

Vlas als basis van alternatieven voor plastic
Deze opschaling heeft een aanzienlijke bijdrage in de ontwikkeling richting een (micro) plasticvrij Waddengebied en een biobased economie. Het vlas wordt verwerkt tot linnen, het meest duurzame textiel, waaruit diverse producten zoals tassen, zakken, gordijnen, jassen en bootkussens worden gemaakt.
Binnen het project Wad van Waarde wordt actief samengewerkt met telers, ontwerpers, makers en ondernemers uit het Noorden. Vanuit deze ketensamenwerking worden waardevolle alternatieven voor plastic producten ontwikkeld. Een mooi voorbeeld hiervan is de collectie WadZakken: lokaal ontworpen en gemaakt van regionaal vlas, een duurzaam alternatief voor plastic textiel.

Voor meer informatie over Wad van Waarde: www.wadvanwaarde.nl

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Karina Pool van Wad van Waarde via info@karinapool.nl of 06 294 98 644.

Aanmelden nieuwsbrief