In het project kringloopcoöperatie onderzoeken we hoe de kringlopen in het gebied kleiner gemaakt kunnen worden. Daar hebben we heel veel ideeën over, maar hoe zorg je ervoor dat het niet blijft bij een project maar ook perspectief biedt? Dan moet er een verdienmodel in zitten!

In dit project ‘Kringloopcoöperatie’ is gekozen om eerst aan de slag te gaan met het composteren van berm- en slootmaaisel in de eigen regio. De decentrale overheden die deze maaisels normaliter afvoeren (ja, groene reststromen is juridisch nog steeds afval), mogen middels  ‘Voortgezet Gebruik’ de reststromen ook leveren aan andere partijen als die voldoen aan de voorwaarden. Met een hoogwaardige toepassing als bodemverbeteraar in het eigen gebied, certificering door een externe instantie en een zekerheid van afzet (eigen leden), wordt voldaan aan de wetgeving.

Na een succesvolle eerste keer in 2023 gaan we deze zomer aan de slag in Uithuizen en Leens met 15 boeren. We steken in op een efficiënte uitvoering van deze composteringsslag van 6 tot 8 weken.

Naast de uitvoering zijn de eerste gesprekken gaande met het oprichtingsbestuur van de coöperatie. Wat willen we wel en wat niet en hoe zetten we dat goed op papier. En wie wil het gezicht van de coöperatie zijn komende jaren? Wij zoeken een verbinder die er aardigheid in heeft om dit project uit te bouwen tot een solide organisatie?

Vrijdagavond 19 juli is er opnieuw een demonstratie van de omzetmachine. Wordt vervolgd.

Aanmelden nieuwsbrief