Dit jaar gaan drie nieuwe schouwers op pad, om de kwaliteit van het agrarisch natuurbeheer te beoordelen. En dat is niet het enige dat verandert. Boerennatuur heeft een nieuwe app ontwikkeld, waardoor de schouw digitaal gedaan kan worden. In plaats van een map met papieren formulieren, noteren de schouwers hun bevindingen met behulp van een tablet.

Waarom schouwen we?

Boerennatuur Midden Groningen wil graag weten wat de kwaliteit is van het agrarisch natuurbeheer is. Daarom gaan onafhankelijke schouwers op pad, om agrarisch natuurbeheer te bekijken en beoordelen. De schouwers checken of de beheerder de afgesproken maatregelen uitvoert en of deze voldoen aan de beheervoorschriften. Als het beheer niet voldoet, krijgt de beheerder kans om de beheermaatregel te herstellen. Het bestuur kan een sanctie opleggen als er geen herstel mogelijk is of als het herstel niet goed uitgevoerd is. Een steekproef bepaalt welke percelen de schouwers bezoeken, elke beheerder krijgt elk jaar een controle.

Weidevogelbeheer

In mei startte de schouw van het weidevogelbeheer. Hier ligt de focus op de plasdrassen en kruidenrijk grasland, omdat dit belangrijke maatregelen zijn voor de weidevogels. De schouwers beoordelen met name of de maatregelen geschikt leefgebied opleveren voor weidevogels.  Herbert Koekoek heeft jaren de schouw uitgevoerd, maar heeft dit jaar het stokje overgedragen aan Sieger Wiersma en Monique Spierings.

Akkervogelbeheer

Later in juli start de schouw voor het akkervogelbeheer, hierin werkt Boerennatuur Midden Groningen samen met ANOG (Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen). De schouwers beoordelen agrarisch natuurbeheer in het werkgebied van ANOG én BNMG. De schouwers letten met name op de opkomst van de zaaimengsels, veronkruiding en of er in de rustperiodes geen bewerking plaatsvinden. Piet van Zanten en Janneke Smant (ANOG) voeren al jaren de akkervogelschouw uit. Dit jaar zullen ze versterkt worden door Joke Hellenberg en Monique Spierings.

Digitale schouw

Boerennatuur heeft een nieuwe app ontwikkeld, waardoor de schouwers met de tablet op stap gaan. Dit scheelt een hoop papier. Andere voordelen zijn dat het vinden van de percelen een stuk makkelijker is geworden, de schouwers zien hun eigen locatie op de kaart met de percelen die ze moeten controleren. Daarnaast kunnen de schouwers makkelijker foto’s toevoegen en zijn de schouwrapporten direct in te zien door de medewerkers van BNMG.

Aanmelden nieuwsbrief