Informatie voor beheerders

Informatie voor beheerders

Beheerpakketten 2024

In de beheerpakketten staat beschreven hoe het agrarisch natuurbeheer uitgevoerd moet worden. Door op de volgende links te klikken kunt u de beheerpaketten voor 2024 inzien:

Agrarisch natuurbeheer en de gecombineerde opgave

Het is belangrijk dat u uw agrarisch natuurbeheer goed registreert bij RVO. Daarmee voorkomen we fouten en kortingen voor u en/of het collectief. De volgende drie zaken helpen u daarbij:

  • Geef de machtiging ‘perceelsgegevens leveren aan‘ af in mijn.rvo.nl. Hierdoor kan het collectief de intekening van het agrarisch natuurbeheer laten aansluiten op uw bedrijfsperceel. Collectief kan alleen uw perceelsgrenzen zien, niet wijzigen.
  • U kan de intekening van het agrarisch natuurbeheer overnemen in uw perceelregistratie, bekijk het filmpje.
  • Zorg voor de juiste gewascode bij uw agrarische natuurbeheer. In het overzicht vindt u welke gewascode past bij welk beheerpakket.

Melden uitgevoerd beheer

Heeft u beheer uitgevoerd aan landschapselementen of voor pakketten ruige mest en bodemverbetering. Geef dit binnen 14 dagen na uitvoeringsdatum aan ons door. Stuur een e-mail naar anlb@collectiefmiddengroningen.nl met daarin de beheereenheidnummer(s), uitvoeringsdatum en oppervlakte waarop beheer is uitgevoerd.

Wijzigingen bedrijfsgegevens en agrarisch natuurbeheer

Heeft u wijzigingen in uw bedrijfsgegevens of uw agrarische natuurbeheer bijvoorbeeld door verkoop, neem dan contact op met uw gebiedscoördinator.

Vragen?

Heeft u vragen over uw beheer? Neem contact op met een gebiedscoördinator:

 

Aanmelden nieuwsbrief