Wierde & Dijk

Boerennatuur Midden Groningen

Wierde & Dijk, de vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Groningen

De vereniging voor natuur- en landschapsbeheer in Noord-Groningen Wierde & Dijk is opgericht in 1999. Zij verenigt streekbewoners die zich willen inzetten voor de bescherming van natuur en landschap in Noord-Groningen. Agrarische leden en burgerleden werken daarin samen. De vereniging telt circa 250 leden.

Het werkgebied draagt de sporen van de ontstaan- en bewoningsgeschiedenis die zich uitstrekt over millennia. Het landschap maakt deel uit van het kleikustgebied dat loopt van Den Helder tot aan Esbjerg. Landschapskenmerken als wierden, dijken en open polders, kwelder- en oeverwallen bepalen het karakter. Het gebied wordt beschouwd als het oudste, nog grotendeels intact zijnde cultuurlandschap van Noordwest Europa.

De vereniging zet projecten op waarbij vrijwilligheid, inpasbaarheid en financiële onderbouwing zeer belangrijke aandachtspunten zijn. De projecten zijn praktische uitwerkingen van de wens om de kloof tussen een verantwoorde economische bedrijfsvoering en het gewenste natuur- en landschapsbeheer te overbruggen. Het uitgangspunt daarbij is de overtuiging dat alleen een economisch sterke landbouwsector zijn functie als drager van het (cultuur) landschap kan vervullen.

Akkerranden, rietslootbeheer en landschappelijk bouwen

Wierde & Dijk heeft veel projecten en onderzoeken aangaande natuurvriendelijk slootbeheer uitgevoerd, resulterend in o.a. de toename van oud riet in de sloten en de praktische veldgids voor natuurvriendelijk rietslootbeheer. Akkerranden worden ingezaaid met bloemen om de bijenstand te stimuleren en het landschap te verfraaien. In het project Agrarisch Landschappelijk Bouwen kijkt men hoe nieuwe schuren passen in het landschap en aansluiten bij de bestaande historische gebouwen. Er worden excursies en lezingen georganiseerd om streekbewoners nader kennis te laten maken met het landschap en de activiteiten van de vereniging. Het project ‘Vogelgraan’ , uitgevoerd samen met ANOG, leidt tot een beheerpakket voor akkerbouw.

Bestuur

Het bestuur van Wierde & Dijk bestaat uit burgers en agrariërs. Het bestaat uit Koos Koop –voorzitter (Usquert), Catrienus Rouwé (Onderdendam), Attie Bos (Houwerzijl), Fred de Ruiter (Westernieland) Geert Bos (Usquert), Harry Hoving (Bedum) en Piet Glas (Loppersum).

Binnen Wierde & Dijk zijn vrijwilligers actief in diverse projectgroepen en commissies. Hierdoor worden meer mensen bij de uitvoering van het werk betrokken. In elke projectgroep en commissie heeft minimaal een bestuurslid zitting. Op deze manier blijft het bestuur spin in het web bij alle ontwikkelingen.

Aanvullende gegevens

Adres: Stedumerweg 28 9919 TE Loppersum

Email: info@wierde-en-dijk.nl

Website: www.wierde-en-dijk.nl

Natuurverenigingen

ANLS

ANLS

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Slochteren

ons-belang-thumbnail

Ons Belang

Ons Belang – Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer

Meervogel

ANV Meervogel

Agrarische Natuurvereniging ‘Meervogel’

wierde-en-dijk

Wierde & Dijk

Vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Groningen

Aanmelden nieuwsbrief