Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Boerennatuur Midden Groningen

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) project ” Klimaat bestendige landbouw in het Duurswold” is een voorbeeld van zelf meten, zelf uitvoeren en gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Dit project, in samenwerking met Waterschap Hunze en Aa’s, Boerennatuur Midden-Groningen en vooral de agrariërs zelf, illustreert de mogelijkheid om gezamenlijk praktische maatregelen te implementeren en daadwerkelijk bij te dragen aan het aanpakken van bodem en water gerelateerde uitdagingen in de agrarische sector.

BBWP is de rode draad in dit project. BBWP betekent Bedrijf Bodem Water Plan en is een tool dat is gemaakt door het NMI.

De basisideeën van het BBWP:

  1. Maatwerk voor elk bedrijf: Elke boerderij wordt individueel benaderd.
  2. Integratie van bodem, water, biodiversiteit en klimaat: Alle aspecten van het boerenbedrijf worden in overweging genomen.
  3. Gebruik van open source rekenregels: Duidelijke en onderbouwde maatstaven worden gebruikt. Dit gaat van Eurofins data tot hoogte en geomorfologische kaarten.
  4. Samenwerking met experts: Kennisinstellingen, LTO, adviseurs en boeren werken samen.

De resultaten geven inzicht in de waterbalans, inspoeling /uitspoeling van stikstof en fosfaat, en de nutriëntenbalans van voedingsstoffen in de bodem.

Het BBWP biedt niet alleen inzicht in bodem- en waterkwaliteit, maar geeft ook geadviseerde maatregelen. Op dit moment zijn de deelnemende boeren bezig met de uitvoering van deze maatregelen. Deze zijn zeer divers, variërend van het implementeren van een infiltratiegreppel tot het creëren van een ecologische sloot.

 

 

Projecten

Deltaplan Waterbeheer

Kansrijk GLB

Welke kansen kan de nieuwe GLB uw bedrijf bieden?

Actueel

Deltaplan Waterbeheer

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

 

Deltaplan Waterbeheer

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Met een coöperatie toewerken naar kringlooplandbouw.

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Aanmelden nieuwsbrief