Pootgoedproject

Boerennatuur Midden Groningen

Pootgoedproject

Het pootgoedproject is van start gegaan! Zeven deelnemende boeren hebben aangegeven met welke proeven ze willen meedoen en hoe deze proeven in het veld zullen worden uitgevoerd. Dit teeljaar zijn we begonnen met twee proeven: de ritnaaldenproef en de stikstofproef.

Ritnaaldenproef

In deze proef wordt onderzocht hoe natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden ingezet om de  pootaardappel te beschermen tegen ritnaalden. Hiervoor worden zowel biologische als chemische middelen gebruikt met daarin een nulmeting.

Stikstofproef

Binnen dit experiment wordt onderzocht hoe aardappelplanten op een natuurlijke manier van stikstof kan worden voorzien. Hiervoor wordt een bacterie gebruikt die stikstof uit de bodemlucht kan binden en het gewas van extra stikstof kan geven.

Het pootgoedproject wordt uitgevoerd ten westen van het Hoogeland, een gebied dat onlangs met extreme regenval te maken heeft gehad. Tijdens Pinksteren viel er op sommige plekken maar liefst 90 mm water in slechts een paar uur tijd. Dit resulteerde in volle sloten, volle goten en water tussen de ruggen. Na deze hevige regenval zijn veel boeren het land ingegaan om het ‘gele goud’ te redden van een verdrinkingsdood.In het aankomende oogstjaar zullen we zien wat de gevolgen van deze hoosbui zijn geweest.

Momenteel staan bij sommige boeren de eerste planten al boven de rug, terwijl andere boeren de aardappelen nog moeten poten. We zijn benieuwd welk effect dit zal hebben op de proeven.

Natuurinclusieve landbouw

Klimaat en Water

 

 

Projecten

Deltaplan Waterbeheer

Kansrijk GLB

Welke kansen kan de nieuwe GLB uw bedrijf bieden?

Actueel

Deltaplan Waterbeheer

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

 

Deltaplan Waterbeheer

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Met een coöperatie toewerken naar kringlooplandbouw.

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Aanmelden nieuwsbrief