Kansrijk GLB

Vanaf 2023 loopt de nieuwe GLB-periode. Hierin zijn nogal wat veranderingen doorgevoerd waarover veel te doen is. Maar het nieuwe GLB biedt ook kansen voor de transitie van de landbouw. De provincie Groningen heeft de collectieven gevraagd nog een extra voorlichtingsronde te organiseren over het nieuwe GLB, de kansen daarbinnen en de koppeling met het ANLB. In 2023 zijn hier een aantal informatiebijeenkomsten gehouden. Zie hier de link naar de presentatie die avonden.

Het Collectief Midden Groningen biedt iedere agrariër de gelegenheid tot een individueel keukentafelgesprek. Tijdens deze gesprekken praten we door over het GLB en de situatie op het bedrijf en de kansen die er mogelijk nog liggen al of niet in combinatie met het agrarisch natuurbeheer.

Interesse in een keukentafelgesprek? Neem contact op met de projectleider Harmannus Blok (06-53270366 / harmannus@boerennatuurmg.nl)

Aanmelden nieuwsbrief