Boerennatuur Midden Groningen

Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer

Actueel

Grote opschaling vlasteelt in Friesland en Groningen

In de ambitie om het Waddengebied plasticvrij te maken kondigt Wad van Waarde de uitbreiding aan van een gezamenlijke vlasteelt in Friesland en Groningen. Sinds de start in 2021, waarbij begonnen is met 2 hectare vlas op 4 percelen in gemeente Noardeast Fryslân, is er...

Kantoor tijdelijk gesloten

Ons kantoor in Garmerwolde is tijdelijk gesloten. Er wordt gewerkt aan een update van het kantoor. Wilt u een afspraak of langskomen, wilt u dan eerst even contact opnemen. Dan maken we een afspraak.

Land bewerken? Let op broedende vogels!!

Na een lange natte winter moet er nu nog veel gedaan worden op het land, werkzaamheden die normaal al eerder in het jaar worden uitgevoerd. Het broedseizoen van de veel vogels is al begonnen, dus dit vraagt om extra alertheid in het land!Grasland:Moet u nog...

Kuikens in het land, poes in de mand

Katten gaan ’s nachts op jacht. Als kattenbezitter ben je je er niet van bewust dat jouw huis- of boerderijkat kilometers afstruint door de weilanden. Hierbij pakt ze instinctief ook kuikens van weidevogels, die het al zo moeilijk hebben. De vogels zien in het donker...

1001 ha kruidenrijk grasland

Gemeente Groningen steunt initiatief voor meer kruidenrijk graslandMet een bedrag van € 15.000,- helpt de gemeente Groningen haar boeren te verduurzamen. De actie ‘1001ha’ geeft boeren korting op zaaigoed, waarmee ze 100 hectare regulier grasland kunnen omzetten naar...

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Natuurinclusieve landbouw

Klimaat en Water

Projecten

Deltaplan Waterbeheer

Kansrijk GLB

Welke kansen kan de nieuwe GLB uw bedrijf bieden?

Actueel

Deltaplan Waterbeheer

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

 

Deltaplan Waterbeheer

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Met een coöperatie toewerken naar kringlooplandbouw.

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Aanmelden nieuwsbrief