Boerennatuur Midden Groningen

Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer

Actueel

Hoe zie ik de toekomst van mijn melkveebedrijf?

Het is de vraag die elke melkveehouder bezighoudt. Negen melkveehouders uit het Fries-Gronings Kleigebied hebben in 2023 concreet gewerkt aan antwoorden op die vraag, om daarmee zicht te krijgen op het eigen bedrijfsperspectief. Dat is verwerkt in het rapport Kansen...

Ecologisch slootschoonen

Samen met het waterschap Noorderzijlvest zijn wij gestart met het project ‘Ecologisch slootschonen’. Wij zoeken deelnemers die mee willen doen aan dit project. Wat is ecologisch slootschonen? Veel sloten zijn de afgelopen jaren van de schouwkaart afgehaald. Dit...

Bereikbaarheid tijdens de vakantie

Op 22 juli begint de vakantieperiode. Let op dat er medewerkers op vakantie kunnen zijn en hierdoor minder bereikbaar zullen zijn. Medewerkers spreken wel voicemail in en hebben een afwezigheidmail aanstaan. In de weken van 5 tot en met 16 augustus is ons kantoor...

Bestel nu biodiverse groenbemesters met korting!

Akkerbouwers in de provincie Groningen kunnen vanaf nu groenbemestermengsels met korting bestellen via de website van 1001ha Biodiverse Groenbemesters. Met deze mengsels kunnen akkerbouwers kunstmest (stikstof en CO2) besparen, de bodem gezonder maken en meer...

Agrarisch Natuurlijk – meer groen loont

Graag willen we u attenderen op een samenwerkingsproject van ZuivelNL en Boerennatuur. Boerennatuur Midden Groningen nodigt haar leden uit om deel te nemen! Onderstaand vindt u de informatie over het project. De inschrijving voor dit project is slechts deze week, tot...

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Natuurinclusieve landbouw

Klimaat en Water

Projecten

Deltaplan Waterbeheer

Kansrijk GLB

Welke kansen kan de nieuwe GLB uw bedrijf bieden?

Actueel

Deltaplan Waterbeheer

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

 

Deltaplan Waterbeheer

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Met een coöperatie toewerken naar kringlooplandbouw.

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Aanmelden nieuwsbrief